Umiejętności psychospołeczne

Rozwój umiejętności psychospołecznych młodzieży, pozwalających na radzenie sobie z barierami osobistymi i środowiskowymi.

Młodzi na rynku pracy

Przygotowanie młodych ludzi do podjęcia aktywności zawodowej, rozwój przedsiębiorczości oraz umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy.

Integracja środowiska

 Integracja środowiska lokalnego (rodzinnego, instytucjonalnego) wokół wyzwań związanych z rozwojem młodzieży.

Potencjał twórczy

Wsparcie młodzieży w poznawaniu i rozwijaniu osobistego potencjału oraz jego twórczym i konstruktywnym wykorzystaniu. 

Profilaktyka

Profilaktyka zachowań ryzykownych, przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Profesjonaliści

Podnoszenie kompetencji zawodowych profesjonalistów pracujących na rzecz młodzieży oraz wzmacnianie ich motywacji do pracy.

Wyrównywanie szans

Wyrównywanie szans i niesienie pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Postawy obywatelskie

Rozwój postaw obywatelskich oraz zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne, w tym w wolontariat.

Innowacje

Tworzenie, promowanie i wykorzystanie innowacyjnych metod profilaktyki, rozwoju i edukacji młodzieży.

Nasza misja

Jesteśmy po to, by wspierać młodych ludzi w dorastaniu. 
Zachęcamy ich do rozwoju i działania, aby mogli świadomie wpływać na swoje życie. 
Chcemy, by dorastanie było dla nich pełną pasji przygodą, dającą siłę
i otwierającą drogę do dobrej dorosłości.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz...

RAMPA

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA
ul. Krasickiego 18/22
Kraków
+48 788 891 584

Rampa w internecie