O programie

"Because we can! - creativity techniques in working with youth" to projekt skierowany do pracowników młodzieżowych zainteresowanych większym wykorzystaniem w pracy z młodzieżą technik kreatywnych oraz narzędzi rozwijania kompetencji społecznych. Projekto zrealizowany został w ramach programu Erasmus +.

Program zrelizowany został w formie 8 dniowego kursu szkoleniowego i odbył sie w Krakowie w dniach 9-16.11.2018 r. W trakcie kursu uczestnicy z 11 organizacji partnerskich z 8 krajów zdobywali wiedzę i umiejętności dotyczące między innymi specyfiki treningu kompetencji społecznych w warunkach edukacji formalnej i pozaformalnej oraz zastosowania metod twórczościowych w pracy z młodzieżą. Poznali również szereg narzędzi i metod takich, jak np.: praca w oparciu o film i etiudę teatralną, elementy treningu twórczości, techniki artystyczne wspierające ekspresję indywidualną. Uczestnicy mieli okazję omówić wykorzystane narzędzia i dowiedzieć się jak wykorzystać je w swojej codziennej pracy.

Ważnym elementem działań były również spotkania o charakterze integracyjnym i międzykulturowym. Uczestnicy mieli okazję do nawiązania relacji z przedstawicielami różnych krajów, wzmacniania otwartości międzykulturowej, czerpania wzajemnych inspiracji oraz planowania dalszej współpracy. Nie zabrakło szansy na zwiedzanie Krakowa w oryginalnej formie – w ramach gry terenowej przygotowanej przez krakowską młodzież.

W programie wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Polski, Rumunii, Turcji, Włoch.

Efekty programu

W trakcie kursu uczestnicy programu zrealizowali szereg twórczych działań. Część efektów ich pracy widoczna jest w realacji fotograficznej.

{unitegallery becouse_we_can}

Jednym z ważniejszych etapów programu była realizacja 3 międzynarodowych filmów.

Bieżące relacje z programu szkoleniowego oraz działań upowszechniających śledzić można na wydarzeniu na Facebooku "Because we can! creativity techniques in working with youth"

Najważniejszym materiałem, który ułatwia uczestnikom wykorzystywanie metod twórczościowych w swojej codziennej pracy z młodzieżą jest publikacja "Because we can! creativity techniques in working with youth". Jest ona również świetną bazą do przekazywania wiedzy innym członkom organizacji partneskich oraz dobrym startem w działaniach twórczościowych dla każdego kto szuka inspiracji w tym temacie.