„Młodzi w sieci – Enter!” to długofalowy projekt edukacyjno-profilaktyczny dla młodzieżyrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Rampa.

Projekt „Młodzi w sieci – Enter!” dotyczy edukacji medialnej młodzieży, głównie komunikowania się w sieci i profilaktyki mowy nienawiści (różnych form agresji w sieci). Powstał w odpowiedzi na rosnące większe zaangażowanie młodych ludzi w „życie w sieci” i związane z tym coraz częstsze stosowanie i doświadczanie różnego rodzaju zachowań agresywnych w Internecie. Celem projektu jest kształtowanie wśród młodych użytkowników Internetu umiejętności komunikacji, uczulanie na niekorzystne konsekwencje agresji w sieci oraz dostarczanie konstruktywnych wzorców korzystania z niej.

Projekt trwa od marca 2014r. do końca czerwca 2015r. czyli 3 semestry i biorą w nim udział 3 krakowskie szkoły ponadgimnazjalne:

  • Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
  • XI Liceum Ogólnokształcące im Marii Dąbrowskiej w Krakowie

ETAPY PROJEKTU:

  1. Cykl warsztatów  realizowanych w szkołach od połowy marca do końca maja 2014 r.

W warsztatach biorą udział 4 klasy pierwsze w każdej ze szkół biorących udział w projekcie. Cykl warsztatowy w każdej klasie obejmuje 3 spotkania dotyczące: specyfiki komunikacji w sieci, asertywności w tym: konstruktywnego przyjmowania i udzielania krytyki, asertywnego reagowania na agresję w sieci, a także ćwiczenia umiejętności przyjmowania perspektywy innych i przewidywania skutków agresji w sieci, zwiększenie świadomości konsekwencji swoich zachowań w tym konsekwencji prawnych.

  1. Dwutygodniowy wakacyjny wyjazd „Lider Dialogu” w lipcu 2014r

Wyjazd jest przeznaczony dla 30 uczniów o predyspozycjach liderskich i motywacji do działań społecznych. W szczególności dla osób w trudnej sytuacji finansowej, dla których będzie to jedyna możliwość wyjazdu wakacyjnego. Głównym celem wyjazdu będzie trening kompetencji liderskich (przewodzenie innym, praca w zespole, motywowanie innych do działania), a także realizacja własnych projektów twórczych i medialnych, które przygotują młodzież do dalszej pracy w szkole, w tym przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla swoich rówieśników.

  1. Warsztaty edukacyjne prowadzone przez młodych liderów dla rówieśników w swoich szkołach od października do grudnia 2014r.

Warsztaty będą poświęcone konstruktywnej, komunikacji i twórczej autoprezentacji w Internecie.  Autorami i realizatorami tych warsztatów będą uczestnicy wakacyjnego wyjazdu we współpracy z trenerami.

  1. Projekty medialne realizowane od stycznia do czerwca 2015 r.

W każdej ze szkół grupy projektowe będą realizować własne projekty medialne o charakterze edukacyjnym, dziennikarskim, społecznym poświęcone przeciwdziałaniu mowie nienawiści, promowaniu pozytywnych wzorców funkcjonowania w Internecie. Praca grup projektowych rozpocznie się 3-dniowym weekendowym szkoleniem poświęconym budowaniu zespołów, tworzeniu pomysłów na projekty, możliwości wykorzystania nowych mediów w wyrażaniu własnej opinii i aktywności twórczej. W toku przygotowywania projektów grupy będą miały zapewnione wsparcie trenerów i specjalistów.

  1. Uroczysty finał z prezentacją projektów w czerwcu 2015r.

Podczas finałuzaprezentowane zostaną projekty młodych twórców. Będzie to również okazja do podzielenia się wrażeniami z prac zespołów oraz podsumowania projektu. Do udziału w finale zaproszeni zostaną również rodzice i przedstawiciele szkół.

Wszystkie warsztaty, spotkania i konsultacje prowadzone są przez trenerów z doświadczeniem w pracy z młodzieżą oraz specjalistów realizujących na co dzień różnorodne projekty medialne, społeczne oraz promocyjne.

Program „Młodzi w sieci – Enter” dzięki swojemu długofalowemu oddziaływaniu, zaangażowaniu młodzieży w jego twórcze realizowanie, a także udziałowi tak dużej ilości młodych ludzi ma szansę spowodować realną zmianę jakościową zarówno w poszczególnych grupach rówieśniczych, jak i w całych społecznościach szkolnych. Ciekawe projekty medialne, które powstaną w trzecim etapie programu z pewnością będą mogły być wykorzystane do promocji konstruktywnych postaw wśród użytkowników Internetu również w przyszłości.